PostHeaderIconInleiding

 

Dit boek bundelt nuttige informatie voor ouders die een kind hebben dat verslaafd is aan drugs. Niet alleen is de wereld van het drugsgebruik en de drugshulpverlening voor de meeste ouders onbekend, ook verandert hun eigen leven doorgaans zo ingrijpend dat het zinvol is om wat hints te krijgen.

 

De hoofdstukjes kunnen los van elkaar gelezen worden. De eerste hoofdstukken richten zich tot de ouders zelf: wat maken ze door, hoe kunnen ze hun kind helpen? Daarna volgt er informatie over uiteenlopende zaken, zoals drugs en verslaving, wetgeving, schulden en zwangerschap. En ten slotte bieden we een kort overzicht

van het hulpverleningsaanbod dat er voor drugsverslaafden bestaat.

 

Dit boek is er gekomen dankzij een subsidie van het verslavingsfonds van de federale overheid. Een onderzoekster heeft een half jaar lang ouders van patiënten in de drugshulpverlening bevraagd over hun informatiebehoeften. Medewerkers uit verschillende voorzieningen in Vlaams Brabant hebben het boekje vervolgens geschreven.

 

We geven in eenvoudige taal de belangrijkste informatie. Daarbij wilden we vooral niet volledig zijn, om het boek beknopt en leesbaar te houden. Achteraan staan verwijzingen naar andere boeken en betrouwbare internetpagina’s die uitgebreider op de thema’s ingaan.

 

We hebben dit boek bij elkaar geschreven in de overtuiging dat de juiste kennis over drugs en verslaving ouders kan helpen om hun eigen situatie weer in handen te nemen.

 

Paul Van Deun, Anneleen Oyen