PostHeaderIconOpzet

Het samenstellen van een boekje voor ouders van kinderen met een verslavingsprobleem is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het verslavingsfonds van de federale overheid.

De Spiegel werkte aan dit project samen met het MSOC van Vlaams Brabant en Pathways de jongerenafdeling van de psychiatrische kliniek der Broeders Alexianen in Tienen, alle drie gespecialiseerde instellingen voor de behandeling van drugsverslaafden.

Het project had als doel om tegemoet te komen aan de informatie behoefte bij ouders die geconfronteerd worden met een kind dat afhankelijk is van drugs. De titel beschrijft de situatie van ouders: het is alsof hun kind zich in een ander land bevindt, met andere gewoontes en andere regels.  Een land dat soms ongelofelijk ver af ligt zodat ouders niet weten hoe hun kind te bereiken.

Daarom hebben we deze 'reisgids' gemaakt. Met een goeie reisgids kan je je voorbereiden, je leest hier en daar een bladzijde. De reis zelf zal nog vol verrassingen zitten.

Ouders zijn aangewezen op diverse informatiebronnen. Eerst is er het verslaafde kind zelf dat je zal uitleggen wat het probleem is of juist niet is. Maar weet hij of zij zelf wel wat ze overkomt. Dan is er de familie of de omgeving die allen een mening hebben over hoe het moet of hoe het zover kon komen. Er zijn natuurlijk ook veel boeken en nu ook websites die over drugs gaan. Er zijn maar weinig boeken die speciaal voor ouders geschreven zijn die kinderen hebben met een verslavingsprobleem.

We hebben dit boekje samen met diverse drugshulpverleners uit de regio geschreven op basis van een enquête bij ouders naar hun informatiebehoefte. Er zijn 22 thema's geselecteerd. Dat dek lang niet alle vragen die kunnen gesteld worden. We zijn selectief geweest om een boekje te maken dat iet afschrikt, eenvoudig leesbaar is, en ook nog eens gratis kan worden verspreid, dankzij de overheidssubsidie. Het was zeker niet de bedoeling om volledig te zijn. We bieden ook titels van boeken en links naar websites voor wie verder wil lezen.

We geloven dat juiste informatie kan helpen om terug vat te krijgen op soms erg moeilijke situaties. En aan die informatiebehoefte willen we tegemoet komen.

 

Paul Van Deun & Anneleen Oyen, editors.