PostHeaderIconDagcentrum of ambulante zorg


Behandeling

Ambulante zorg betekent dat iemand met problemen zich voor hulpverlening tot een centrum wendt, terwijl hij gewoon thuis verblijft. De ambulante centra worden ook wel ‘dagcentra’ of ‘consultatiecentra’ genoemd, omdat je er meestal overdag, op afspraak, langsgaat.

Wat doet de ambulante drugszorg?

Ze vormt in veel gevallen het eerste adres in de zoektocht van mensen naar hulp en informatie.

De ambulante voorzieningen verstrekken hulp aan een zeer brede groep mensen met drugsproblemen, variërend van drugsmisbruik tot sterke afhankelijkheid. De ambulante zorg is er ook voor mensen uit de naaste omgeving van de drugsgebruiker. Heel wat ouders van drugsgebruikers komen op gesprek in deze centra als hun kind daar in begeleiding is.

Een ambulant centrum werkt hoofdzakelijk door middel van gespreksvoering met verschillende hulpverleners, zoals artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, psychologen en psychotherapeuten. Je kunt er terecht voor informatie en individuele behandeling en bij sommige dagcentra worden activiteiten of praatgroepen georganiseerd.

De begeleiding

De psychosociale begeleiding bestaat uit voortdurende, regelmatige zorg met behulp van gesprekken. De behandeling van de verslaving richt zich op de motivatie om het gebruik te controleren, op steun en hulpmiddelen aanbieden om die controle te verwerven en op hulp en inzicht geven om mogelijke achterliggende problemen op te lossen.

Meestal begint verslavingszorg met het leggen van een vertrouwensband en het verzachten van de maatschappelijke gevolgen van een verslaving die soms langdurig is en ernstige problemen op veel vlakken heeft veroorzaakt.

Bij heroïneverslaving kan men werken met substitutieproducten (methadone, Ssubutex) om de inname te beperken om zo tijd te krijgen voor maatschappelijke integratie.

Niet in een handomdraai

Veel mensen gaan op gesprek in de ambulante zorg, maar merken dat het heel moeilijk blijft om iets aan het verslavingsprobleem te veranderen. Daarom wordt er steeds met de verslaafde geëvalueerd hoe een begeleiding loopt en onderzocht of ambulante hulp volstaat.

Cliënten volgen soms jaren aan een stuk een ambulante begeleiding. Een probleem dat zich soms gedurende jaren ontwikkeld heeft, los je namelijk niet in een handomdraai op. Het succes van een ambulante behandeling kan eruit bestaan dat mensen door de contacten met de drugshulpverleners de kracht terugvinden om zich staande te houden en langzaam uit het drugsgebruik weg te groeien.

Vic Everaert