PostHeaderIconWat als mijn kind verslaafd en zwanger is?

Adviezen en gevolgen

Het belang van snelle hulp

Bij vrouwen die verslaafd zijn, gebeurt de vaststelling van de zwangerschap meestal laattijdig. Het wegblijven van de menstruatie is vaak zo gewoon dat ze meestal niet denken dat ze zwanger zijn. Velen menen zelfs dat ze niet meer in verwachting kunnen raken. Ook de eerste tekenen van de zwangerschap, zoals misselijkheid, gaan verloren in de dagelijkse routine van gebruik.

De diagnose van een vergevorderde zwangerschap brengt vervolgens zoveel onzekerheid en angst teweeg, dat de stap naar de hulpverlening daardoor ook nog vertraagd wordt. Terwijl het juist belangrijk is dat een zwangere vrouw zo vroeg mogelijk in de zwangerschap wordt opgevolgd. Steun en begrip van de omgeving kunnen ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk hulp wordt gezocht. De hulpverlening kan dan een juiste inschatting maken van de situatie en waar nodig stilstaan bij problemen van sociale of psychologische aard, waardoor de stress van moeder en kind vermindert.

Openheid en steun

Voor elke vrouw is een zwangerschap een bijzondere situatie, een nieuw toekomstbeeld wordt gecreëerd De moeder heeft tijd en ruimte nodig om erover na te denken en te praten, of ze nu drugs gebruikt of niet.

Professionele zorg en het contact met de hulpverlener zijn essentieel. Er moet een klimaat van openheid en vertrouwen zijn, zodat de zwangere zich vrij voelt in haar spreken over gebruik. Als alle betrokken partijen (gynaecoloog, kinderarts, huisarts) op de hoogte zijn, kunnen de negatieve effecten tot een minimum beperkt worden.

Actieve emotionele steun door de omgeving is onontbeerlijk. Het gevoel er niet alleen voor te staan, kan resulteren in belangrijke beslissingen met positieve gevolgen Steun en begrip van de omgeving kan maken dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de hulpverlening, wat zeer bepalend is voor het verdere verloop van de zwangerschap

De gevolgen voor de baby

Het is moeilijk om iets concreets te zeggen over de gevolgen van het drugsgebruik voor de foetus en het opgroeiende kind.

Meestal wordt er niet één drug gebruikt, maar is er sprake van verschillende producten door elkaar. Ook is de gebruikshoeveelheid doorgaans slechts bij benadering bekend, mede omdat drugs vaak worden vermengd met allerlei onbekende versnijdingsproducten. Grote hoeveelheden drugs gedurende een korte periode hebben bovendien een ander effect dan herhaaldelijk kleine dosissen. Daarom is het zeer moeilijk om te zeggen welke drugs welke gevolgen hebben.

Verder zijn de gevolgen afhankelijk van de groeifase waarin de baby zich bevindt. In het beginstadium kunnen bepaalde stoffen de ontwikkeling schaden en leiden tot een spontane abortus.

Tijdens de eerste drie maanden worden de belangrijkste organen en lichaamsdelen gevormd. Afhankelijk van de fase waarin het orgaan of lichaamsdeel zich bevond tijdens de blootstelling aan de drugs kunnen er afwijkingen voorkomen.

In de volgende drie maanden groeit de baby vooral in de lengte. De organen beginnen te werken en de hersenen bevinden zich in een kwetsbare ontwikkelingsfase.

Het laatste trimester (maand 6-9) neemt vooral het gewicht toe. Stoffen die de bloedbaan vernauwen en op die manier de voedselstroom onderbreken, zijn dan het schadelijkst.

Bij zwangerschap: niet ineens stoppen

Bij het lezen van al deze ernstige complicaties kun je het idee krijgen dat onmiddellijk stoppen met de drugs de enige oplossing is. Maar dat is niet zo. De foetus ondergaat namelijk zware stress door het plots afkicken van het product. Mocht je dochter willen stoppen met gebruiken, help haar dan hulp te zoeken en zorg dat ze niet probeert het op eigen houtje op te lossen.

Ann De Valck