PostHeaderIconRekening in het rood?

Schuldhulpverlening

Rekeningen die zich opstapelen, de deurwaarder die aanbelt of de angst voor het volgende bezoek van zoon- of dochterlief die in de financiële problemen zit. Deze veel voorkomende verhalen wijzen op een groot probleem in onze maatschappij: steeds meer mensen slagen er niet meer in om hun schulden tijdig terug te betalen en moeten een beroep doen op de (schuld)hulpverlening. Er zijn diensten die van overheidswege aangesteld zijn om deze taak op zich te nemen. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden om geholpen te worden met schulden:

Budgetbegeleiding

De minst ingrijpende vorm. Hiervoor wend je je het beste tot het OCMW van je gemeente of het dichtstbijzijnde CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Zij zullen samen met jou een overzicht maken van de openstaande schulden en je helpen bij het opmaken van een afbetalingsplan. Je beheert zelf je geld, maar laat iemand van deze diensten meekijken.

Budgetbeheer

Ook hier word je door het OCMW of het CAW geholpen bij het opmaken van een afbetalingsplan, hoewel niet alle CAW’s budgetbeheer aanbieden. In dit geval komt je geld op de rekening van de dienst die je helpt. Na aftrek van de afbetalingen, krijg je leefgeld dat aangepast is aan je noden.

Collectieve schuldenregeling

Dit is de meest ingrijpende vorm. Alleen bepaalde OCMW’s en advocaten mogen een dergelijk plan opmaken. Je kunt er een beroep op doen als je je schulden niet binnen een redelijke termijn denkt te kunnen terugbetalen. In eerste instantie zal de hulpverlener of advocaat proberen een minnelijke regeling met je schuldeisers te treffen. In dat geval is er geen maximumduur voor het afbetalingsplan; je kunt evengoed drie als tien jaar afbetalen, afhankelijk van de hoogte van je schulden. Als een minnelijk plan niet lukt, legt de rechter een ‘gerechtelijke aanzuivering’ op. Daarvoor geldt een maximumduur van vijf jaar.

Het plan moet neergelegd worden bij de arbeidsrechtbank. Je ontvangt zelf, na de goedkeuring van het plan, leefgeld dat jou en je gezin in staat moet stellen om een menswaardig bestaan te leiden. Je leefgeld mag nooit lager liggen dan het wettelijk voorziene leefloon. Er is echter een uitzondering: voor zelfstandigen in moeilijkheden geldt deze regeling niet altijd. Je kunt dit navragen bij de dienst schuldbemiddeling bij jou in de buurt.

Na de opstart van de collectieve schuldenregeling stoppen de deurwaarders en komen er geen nieuwe intresten bij, terwijl bij budgetbegeleiding en budgetbeheer de rente doorloopt, tenzij je een akkoord hebt met de schuldeisers. Vraag daarom altijd een bevestiging van het akkoord. Bij een eventueel bezoek van een deurwaarder moet je dat voorleggen om een inbeslagname te voorkomen. Daarnaast moet je je natuurlijk houden aan de overeenkomst.

Pieter Goetvinck