PostHeaderIconHoe herken ik drugsgebruik bij mijn kind?

Signalen

Het is niet eenvoudig om de signalen die kunnen wijzen op drugsgebruik van je kind te kennen. Verschillende factoren spelen een rol: het product, de persoon en de omstandigheden. Daarnaast is het zo dat zelfs als je weet wat de aanwijzingen zijn, het nog iets anders is om ze te herkennen bij je eigen kinderen. Bovendien zijn drugsgebruikers vaak creatief in het verdoezelen van eventuele signalen.

Daarom moet onderstaande lijst voorzichtig gelezen worden. De signalen die kunnen wijzen op drugsgebruik, zouden namelijk ook met andere zaken te maken kunnen hebben, zoals een moeilijke periode, verkoudheid, allergie of emotionele problemen.

Lichamelijke signalen

Drugsgebruik kan een aantal veranderingen op lichamelijk vlak teweegbrengen. Daarbij kun je denken aan misselijkheid, gebrek aan eetlust en vermagering, of juist een toegenomen eetlust en gewichtstoename, vermoeidheid of slapeloosheid, grote energieschommelingen, rode ogen, sniffen met de neus, vertraagde reflexen of rusteloosheid, grote of kleine oogpupillen, bleekheid en een verstoord slaap-waakritme.

Wees voorzichtig met conclusies op basis van lichamelijke signalen. Vaak zijn deze aanwijzingen moeilijk waar te nemen en het is goed mogelijk dat de lichamelijke veranderingen andere oorzaken hebben.

Gedragsveranderingen

Daarom is het zinvoller om te kijken naar een aantal gedragsveranderingen die gepaard kunnen gaan met toegenomen drugsgebruik.

Sociaal gedrag

Veranderingen die kunnen wijzen op drugsgebruik: moeilijker aanspreekbaar zijn, veranderen van vriendenkring, zich niet aan afspraken houden, van alles vergeten, veranderen van kledingstijl en haardracht, onzeker, achterdochtig of agressief zijn, stemmingswisselingen.

School of werk

Mogelijke signalen: dalende prestaties of prestatieschommelingen, concentratie- en geheugenproblemen, schoolverzuim en spijbelen, verlies van interesse in school of werk.

Vrije tijd en geld

Gedragsveranderingen die kunnen wijzen op drugsgebruik: stoppen van vroegere hobby’s en interesses, vaker geld lenen en moeilijker terugbetalen, stelen en dingen verkopen om geld te hebben.

Ook dit gedrag wordt niet noodzakelijk door drugsgebruik veroorzaakt. Het kan ook wijzen op problemen op school of in de vriendenkring, psychische moeilijkheden of moeilijk loskomen van het gezin. Maar wanneer je als ouder meerdere signalen tegelijkertijd vaststelt, kan dat aanleiding geven tot een gesprek met de jongere over mogelijk drugsgebruik.

Drugsspecifieke signalen

Mogelijke aanwijzingen: specifieke geur in de kleding en de kamer, lege of gevulde zakjes met weed, lange blaadjes, verbrand zilverpapier, gebogen en verbrande lepels, gevouwen papiertjes en gekleurde pilletjes.

Helga De Ridder