PostHeaderIconMoet ik mijn kind controleren?

Urinecontrole

Wanneer is een urinecontrole zinvol?

In sommige situaties kunnen urinecontroles zinvol zijn. Bijvoorbeeld wanneer je vermoedens of aanwijzingen van drugsgebruik hebt en deze vermoedens ondanks herhaaldelijke pogingen niet bespreekbaar zijn met de jongere.

Ook als het wantrouwen van de ouders erg groot is, door alles wat er vroeger met hun drugsgebruikende kind is gebeurd is, kunnen urinecontroles van pas komen. Het kan de gebruiker die daadwerkelijk probeert te stoppen, helpen objectieve testresultaten aan zijn ouders voor te leggen.

Drugs blijven een zekere tijd opspoorbaar in de urine. De periode van opspoorbaarheid verschilt van drug tot drug, per gebruikte dosis en per individu. De gemiddelde waarden zijn:

- cannabis: 1 tot 3 dagen als het om een sporadische gebruiker gaat tot enkele weken bij een regelmatige gebruiker

- amfetamines: 1 tot 3 dagen,

- slaap- en kalmeermiddelen: 5 tot 7 dagen

- cocaïne: 1 tot 3 dagen

- lsd: minder dan 1 dag

- heroïne en methadon: 1 tot 3 dagen.

De nadelen

Het afnemen van urinetests heeft ook nadelen: jongeren ervaren een verplichte afname van urine soms als een inbreuk op hun privacy en als een daad van wantrouwen. De zekerheid van het bewijs weegt niet altijd op tegen de mogelijke negatieve gevolgen voor de onderlinge verstandhouding. Bovendien kunnen negatieve testresultaten het gevolg zijn van gesjoemel met de urine.

Nadenken over de consequenties

Bij gebruik van urinecontroles moeten de ouders van tevoren nadenken over wat er gebeurt met een gunstige of ongunstige uitslag. Volgt er een beloning, een straf of wordt er geen gevolg aan gegeven?

Ouders gaan er vaak vanuit dat als hun kind instemt met urinecontroles, de resultaten ervan gunstig zullen zijn. Daarom hebben ze niet altijd een haalbaar scenario voor als urine toch sporen van drugs bevat.

Soms engageren jongeren zich tot regelmatige urinecontroles om zo het vertrouwen van de ouders terug te winnen en eventueel bepaalde gunsten weer te krijgen. Urinecontroles kunnen de drugsgebruiker ook motiveren om zijn drugsgebruik bespreekbaar te maken, maar dat werkt alleen als er niet al te zware consequenties volgen als het resultaat tegenvalt.

Een drugsgebruiker die zich engageert om zijn ‘nuchterheid’ met behulp van urinecontroles aan te tonen, moet de ruimte krijgen om te hervallen. Er moet als het ware van tevoren worden ingecalculeerd dat tussen tien gunstige urinecontroles wel eens een ongunstig resultaat zou kunnen zitten.

Als de gebruiker weet dat die ene ongunstige testuitslag ernstige gevolgen zal hebben, dan zal hij proberen om eronderuit te komen, of hij zal het resultaat ervan ontkennen. Als een drugsgebruiker de kans krijgt om zijn herval en het keuzeproces dat eraan vooraf ging te bekijken en te bespreken, zijn urinecontroles wel zinvol.

Helga De Ridder