PostHeaderIcon Drugshulpverlening

PostHeaderIcon Pathways

De meeste initiatieven rond drughulpverlening worden georganiseerd voor meerderjarigen (vanaf 18 jaar).

Pathways is een residentiële dienst die zich richt op jongeren (minderjarigen) met een drugproblematiek en een jeugdpsychiatrische problematiek, opgericht in 2001 als supraregionale (geen beperkingen rond woonplaats) gespecialiseerde afdeling binnen de psychiatrische kliniek Broeders Alexianen in Tienen.
In Vlaanderen is er nog 1 andere dienst die een residentieel aanbod heeft voor specifiek minderjarige druggebruikers, namelijk het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) in Eeklo. Deze dienst vormt een onderdeel van het aanbod georganiseerd vanuit de drughulpverlening De Sleutel.

Gezien deze brochure zich hoofdzakelijk richt op ouders van meerderjarige druggebruikers, houden we dit stuk beperkt. Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met Pathways voor een kennismakingsgesprek of telefonisch bijkomende informatie krijgen. Het telefoonnummer van Pathways is 016-80.76.40

Karen Volckaert

 

PostHeaderIcon Bij spoedgevallen: EPSI

Behandeling

Voor mensen in acute emotionele of psychiatrische nood, eventueel gepaard gaande met middelengebruik (alcohol, drugs, medicatie), zijn er de diensten voor Eerste Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI). De EPSI verleent hulp aan meerderjarigen die in crisis zijn. Voorbeelden van dergelijke acute situaties zijn: het drugsgebruik op zich, verwardheid, angst, een depressieve stemming, uit de hand gelopen familiale conflicten en suïcidaliteit.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Een therapeutische gemeenschap

Behandeling

Wat is het?

Een therapeutische gemeenschap is een leefgemeenschap van vijftien tot twintig mensen met een verslavingsgeschiedenis, die bereid zijn om aan hun problemen te werken. Zo’n gemeenschap werkt vanuit de overtuiging dat de verslaafde niet alleen verantwoordelijk is voor zijn herstel en verandering, maar dat hij ook in staat moet zijn om deze, met behulp van anderen, zelf te bewerkstelligen. Een multidisciplinair team begeleidt het proces van zelfhulp en wederzijdse hulp van deze groep lotgenoten

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Het ontwenningscentrum

Behandeling

Een ontwenningsprogramma bestaat uit verschillende stappen.

Crisiskamer

Na de opname komt de nieuwe bewoner terecht in de Crisiskamer waar de lichamelijke ontwenning plaatsvindt. De hulpverleners zorgen ervoor dat de verslaafde minimale last ervaart en geven medicijnen als dat nodig is. Na een medische en psychologische evaluatie kan de persoon kennismaken met de groep en dan begint het programma.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Vervangingsmedicatie als behandeling

Substitutietherapie

Met substitutietherapie bij drugsverslaafden wordt bedoeld dat men drugsvervangende medicatie geeft. Dat gebeurt enkel bij heroïneverslaving. De verstrekking van deze producten op strikt medische gronden heeft een aantal voordelen, zodat je van een therapie kan spreken.

Lees meer...

 
Meer artikelen...