PostHeaderIcon Goed Om Weten

PostHeaderIcon Hoe bescherm je jezelf?

Juridische zaken en financiën

Ouders maken zich vaak zorgen over de financiële gevolgen van de verslavingsproblemen van hun kind. Het is belangrijk om te voorkomen dat er schulden ontstaan of dat de financiële middelen van het kind in gevaar komen door slecht beheer of onverantwoorde bestedingen.

Beschermingsmaatregelen zijn zinvol en noodzakelijk, maar ook heel ingrijpend. Bovendien is geld en goederen beschermen niet zo eenvoudig. Als het kind eraan meewerkt, valt het mee, maar dat is helaas vaak niet het geval en dan moet er tot opgelegde formules overgegaan worden. Hier behandelen we enkel de situatie van meerderjarige kinderen (18+).

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Drugsgebruik: een strafbaar feit?

Wetgeving

Het gebruik, het bezit en het verhandelen van drugs zijn strafbare feiten die in de wet vermeld staan. De drugswetgeving maakt wat bestraffing betreft onderscheid tussen cannabis en andere illegale drugs. De straf verschilt ook naargelang het om minderjarigen of meerderjarigen gaat.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Wat zijn de meest gebruikte drugs?

Producten

Ouders van verslaafden worden geconfronteerd met het drugsgebruik van hun kinderen. Daarom volgt hier wat informatie over de meest gebruikte producten. Let wel: het is geen volledig overzicht, alleen de meest gebruikte producten (heroïne, cocaïne en cannabis) komen aan bod: het wat, het waarom, de mogelijke voorzorgen bij het gebruik en een korte getuigenis van een gebruiker. Uiteraard zijn de effecten en de redenen van gebruik voor iedereen anders. Deze informatie kan een aanzet zijn om erover te praten.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Wat weten we over verslaving?

Achtergronden

We beschouwen verslaving vandaag als een ziekte. Door veranderingen in de hersenen zijn verslaafden niet goed in staat om hun innamegedrag onder controle te houden. Een verslaafde drinker zal het moeilijk hebben om na één glas alcohol te stoppen. Een niet-verslaafde drinker heeft daar veel minder moeite mee. Hij kan zijn gebruik aanpassen aan de omstandigheden.

Waar het om gaat, is de controle over het gedrag: iemand is min of meer verslaafd als hij de controle over zijn gedrag verliest. Dat geldt voor rokers, voor drinkers en voor gebruikers van illegale drugs of slaap- en kalmeermiddelen. De gebruiker beseft dat hij moet stoppen, maar het lukt niet.

Lees meer...