PostHeaderIcon Goed Om Weten

PostHeaderIcon Gedwongen opname

Behandeling

Ouders van kinderen met een verslavingsprobleem botsen niet zelden op weerstand bij hun kind als het gaat over hulpverlening. Als kinderen drugs blijven gebruiken, schulden maken, lichamelijk fors achteruit gaan, volledig met zichzelf in de knoei raken en zo zichzelf en anderen veel leed bezorgen, zijn ouders vaak ten einde raad. Wanneer het kind hulpverlening blijft weigeren, hopen ouders soms via een ’gedwongen opname’ in een psychiatrisch ziekenhuis een stap verder te komen. In dit hoofdstuk staat in het kort wat deze procedure inhoudt: het wettelijke kader en de betekenis daarvan in de praktijk.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Wat als mijn kind verslaafd en zwanger is?

Adviezen en gevolgen

Het belang van snelle hulp

Bij vrouwen die verslaafd zijn, gebeurt de vaststelling van de zwangerschap meestal laattijdig. Het wegblijven van de menstruatie is vaak zo gewoon dat ze meestal niet denken dat ze zwanger zijn. Velen menen zelfs dat ze niet meer in verwachting kunnen raken. Ook de eerste tekenen van de zwangerschap, zoals misselijkheid, gaan verloren in de dagelijkse routine van gebruik.

De diagnose van een vergevorderde zwangerschap brengt vervolgens zoveel onzekerheid en angst teweeg, dat de stap naar de hulpverlening daardoor ook nog vertraagd wordt. Terwijl het juist belangrijk is dat een zwangere vrouw zo vroeg mogelijk in de zwangerschap wordt opgevolgd. Steun en begrip van de omgeving kunnen ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk hulp wordt gezocht. De hulpverlening kan dan een juiste inschatting maken van de situatie en waar nodig stilstaan bij problemen van sociale of psychologische aard, waardoor de stress van moeder en kind vermindert.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Wat als verslaving gepaard gaat met andere psychische problemen?

Dubbel-diagnose

Soms komt een ongeluk niet alleen. Dit stuk gaat over mensen die naast hun verslavingsprobleem te maken hebben met andere complexe psychische problemen. Het ene probleem brengt als het ware een ander probleem met zich mee, waardoor deze mensen in een neerwaartse spiraal terecht dreigen te komen.

We spreken van dubbel-diagnose of comorbiditeit als iemand gelijktijdig kampt met een verslavingsprobleem én een psychische stoornis. Er worden dan twee of meer diagnoses gesteld.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Wat zijn de rechten van je kind?

Feiten

Sinds 2002 bestaat er duidelijke wetgeving over de rechten van de cliënt of patiënt in de gezondheidszorg, die ook van toepassing is op de drugshulpverlening. De rechten worden door het kind zelf uitgeoefend, of door zijn ouders als de cliënt minderjarig is. We vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de rechten van hun kind.

Lees meer...

 

PostHeaderIcon Rekening in het rood?

Schuldhulpverlening

Rekeningen die zich opstapelen, de deurwaarder die aanbelt of de angst voor het volgende bezoek van zoon- of dochterlief die in de financiële problemen zit. Deze veel voorkomende verhalen wijzen op een groot probleem in onze maatschappij: steeds meer mensen slagen er niet meer in om hun schulden tijdig terug te betalen en moeten een beroep doen op de (schuld)hulpverlening. Er zijn diensten die van overheidswege aangesteld zijn om deze taak op zich te nemen. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden om geholpen te worden met schulden:

Lees meer...

 
Meer artikelen...